wtorek, 20 styczeń 2015

!!! KONKURS !!! - zakończony

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

!!! KONKURS !!! - zakończony

... i jego regulamin

Niedawno pokazywałam co do jedzenia zabieram dla Krzyśka podczas naszych całodziennych wyjazdów [KLIK]. Dzisiaj natomiast mam dla Was konkurs! Do wygrania są nie tylko pyszności HIPP, ale również kilka bardzo przydatnych gadżetów.

 200115 1

 

200115 2

 

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy na naszej stronie na Facebooku, pod wpisem [KLIK] wstawić zdjęcie maluszka jedzącego jego ulubione produkty HIPP. 

Nie zwlekaj, bo bawimy się tylko przez tydzień!
 


Wyłaniając zwycięzców konkursu miałam naprawdę bardzo trudny orzech do zgryzienia.

Nie będę jednak trzymała Was w niepewności i...

zwycięzcą zostaje
mały Jaś, synek Pani Katarzyny P.
Gratuluję!

ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:
„Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”
 
1.    Organizatorem Konkursu jest autorka bloga raczkujacwswiat.blogspot.com, zwana dalej „Organizatorem”.
2.   Fundatorem Nagród w Konkursie jest HiPP Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
3.    Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.
4.    Konkurs odbywa się w dniach od 20 do 26 stycznia 2015 r. do godziny 23:59.
5.    Uczestnik biorąc udział w konkursie jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6.    Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora.
7.    Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.
8.    Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:
1)    praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
1)    posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
2)    wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”,
3)    uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących
się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”.
9.    Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
1)    trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
2)    tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w wykonanej Pracy Konkursowej,
3)    utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4)    obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
5)    rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzcę Konkursu.
11. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.
12. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.
13. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.

14. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

Czytany 1560 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 luty 2015 22:28
 

KTO TO TAKI           WSPÓŁPRACA           KONTAKT

 

facebook icon instagram icon